Uživatel nepřihlášen | Přihlásit

Vítejte na webovém dispečinku OnlineDohled.cz

Co je webový dispečink?
Uživatelé služby Webový dispečink mohou kdykoli vzdáleně sledovat a ovládat řízenou technologii pomocí počítače, nebo i chytrého mobilního telefonu. Díky grafické vizualizaci technologie je ovládání přehledné a intuitivní. Jedinou podmínkou je připojení k internetové síti a jakýkoliv internetový prohlížeč.

Vstup do ukázkových aplikací dispečinku

Přístup přes síť Internet
Přístup odkudkoliv

Technologii připojenou na centrální dispečink lze sledovat z jakéhokoliv počítače, nebo SmartPhonu, který je připojený na Internetovou síť a to pomocí běžného prohlížeče internetu.

Přístup pomocí uživatelských účtů
Uživatelé

Přihlášení do dispečinku probíhá pomocí uživatelského jména a hesla. Je možné vytvořit libovolný počet uživatelů. U některých uživatelů lze omezit práva pouze na prohlížení.

Automatické odesílání e-mailů
Email

Webový dispečink může automaticky upozorňovat uživatele pomocí e-mailových zpráv na určitou vzniklou událost.
Například vznik poruchy, nebo havárie na technologii.

Dispečink pro mobilní telefony
Mobilní telefony

Server OnlineDohled.cz je optimalizován pro internetové prohlížeče v mobilních telefonech. Po spuštění webu na mobilním telefonu, dojde k jeho automatickému upravení.

Grafické zobrazení historie hodnot
Historie hodnot

Na serveru dochází k ukládání vybraných hodnot veličin z technologie, např. teploty, tlaky atd. Pomocí dispečinku lze tak ve formě grafu zpětně zjistit průběhy těchto veličin.

Reporty stavů technologie
Reporty

Všechny neočekávané stavy na řízené technologii se ukládají do systémového deníku. Jedná se např. o poruchy, havárie atp. Pomocí dispečinku lze tento systémový deník prohlížet.

Přihlášení uživatele
 
 
© copyright 2015       Onlinedohled s r.o.